Критичното мислене в ежедневния живот

„Мисленето е велико достойнство и мъдростта се състои в това да говориш правдиво и вслушвайки се в природата, да постъпваш съобразно с нея.“

Хераклит

Много е важно да можем да вземаме правилни решения, да правим верни изводи и да бъдем адекватни, когато сме поставени в трудна ситуация. За да се справим с ежедневните предизвикателства имаме нужда от знания и мъдрост. Един от аспектите на тези вечни понятия е критичното мислене. То може да ни влезе в употреба във всякакви ситуации и при разрешване на разнообразни проблеми:

Как да преценяваме медийната информация?

Какъв компютър да си купим?

Кой лекар да изберем?

Към каква кариера да се насочим?

Какво да направим при проблеми на работа?

Как да избираме хората около нас?

Когато се говори за критично мислене обикновено се визира образователен процес. Сякаш само тези членове от нашето общество има нужда да мислят!

ИСТОРИЯ

Най-ранните записи за критичното мислене са учението на Сократ, за което съдим от творчеството на Платон. Сократ счита, че не трябва да следваме сляпо „авторитетите“. Той твърди, че за да може човек да има добър живот, той трябва да мисли критично и да проявява любопитство към въпросите на живота. Аристотел и последващите гръцки философи усъвършенстват учението на Сократ, използвайки критичното мислене и задаване на въпроси, за да се установи истинската същност на реалността отвъд повърхността.

КАКВО Е КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ?

Критичното мислене е дейност на ума, която позволява на индивида да достигне до съждение за въпрос, на който трябва да реагира. Животът ни сблъсква с множество проблеми – какъв хладилник да си купим, в кой университет да учим, каква професия да изберем, как да оценим хората около нас, каква литература да четем, на коя информация да се доверим.

Критично мислещият човек развива свои собствени решения на проблемите и подкрепя тези решения с убедителни аргументи. Той приема, че е възможно съществуването на повече от едно решение, и следователно работи, за да докаже защо предпочетеното от него решение е логично и практично. Често хората са много по-добри в оспорването на твърденията на други хора, но са много слаби в обосновката на собствените си вярвания и твърдения.

По същество критичното мислене изисква да използвате способността си да разсъждавате. Става въпрос за активен процес, а не за пасивно получаване на информация. Критичното мислене е да се мисли за нещата по определени начини, така че да стигне до възможно най-доброто решение при обстоятелствата, с които мислещият е наясно.

Критичното мислене изисква самодисциплина, за да се поставя под въпрос нова информация и непрекъснато да се анализират резултатите. Понеже сме в така наречената инфомационна ера, отделяме повече внимание на набирането на информация и получаването на готови формули. Това може и да е полезно, когато четете ръководство за готварската печка. Но когато става въпрос за важните избори, които правите в живота си, вие искате да сте взели решения въз основа на собствените си разсъждения и преценки. Ако не го направите вие играете на зарове в собствения си живот. А това не само е опасно, то е безотговорно.

Критичното мислене не е запаметяване.

Добрата памет обикновено гордо се демонстрира от тези, които я притежават. Такива хора често изглеждат в очите на другите много начетени и интелигентни. Способността да се помни е може би най-високо ценената умствена дейност в училище и изпитите тестват именно това умение на учащите. Запаметяването на факти и разбирането на понятия са необходими предварителни предпоставки за критичното мислене, които сами по себе си не представляват критично мислене.

Критичното мислене е пътят към развитието на нашите способности. Не го подценявайте. Не бъдете последователи, бъдете ученици!

Свързани публикации:

  1. Невежеството струва скъпо.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.